036 – 844 89 58 info@decommunicatie.nl
Selecteer een pagina

Sr. Communicatieadviseur

De Stichting Welzijn aan het IJ nam deel aan een zgn. gedwongen aanbesteding. De gemeente had besloten het welzijnswerk aan te besteden. Aanbieders van zorg en welzijn, waaronder ook marktpartijen, konden op die wijze hun diensten offreren. Welzijn aan het IJ, sinds jaar en dag verantwoordelijk voor welzijn en zorg in IJburg, verloor de aanbesteding. En werd vervolgens opgeheven. Het andere deel van de Stichting, Welzijn Zuider Amstel, bleef bestaan.

De communicatieve begeleiding van het hele traject en de daarop volgende sluiting behoorde tot mijn takenpakket. Niet alleen het zorgvuldig communiceren naar de pers en de buitenwereld maakte daar deel van uit. Waarbij directie en RvB gevoed werden met informatie en advies rond aanpak van bijvoorbeeld de pers. Voor de interne communicatie waren vooral begrip en rust uitgangspunten. Dit heb ik vorm gegeven door nauw samen te werken met de HR manager.