036 – 844 89 58 info@decommunicatie.nl
Selecteer een pagina

Projectleider communicatie

RVM/VERDER was een project van overheidspartijen in de Provincie Utrecht. Naast RWS en Provincie waren ook  gemeenten in Midden Nederland betrokken. Doel was om tot een betere verkeersdoorstroming te komen. Daarvoor werden maatregelen die informatie inwinnen maar ook maatregelen die informatie verstrekken ontworpen. Omdat de maatregelen in onderling verband worden uitgewerkt, is het effect van regionaal verkeersmanagement ook zichtbaar op de weg.

Taken:  

  • Vertalen programmabeleid in communicatiestrategie en –aanpak met een koppeling naar communicatiemiddelen (kalender);
  •  Begeleiden van Europese aanbesteding
  •  Aansturing extern bureau ( vwb communicatieuitingen, stakeholderanalyse, krachtenveld analyse)
  •  Zelfstandig doorlopen bestuurlijke trajecten