036 – 844 89 58 info@decommunicatie.nl
Selecteer een pagina

Adviseur communicatie/omgeving 

InnovA58 is een project van RWS. Naast de verbreding van de A58 spelen innovaties een belangrijke rol in dit project. De A58 wordt verbreed van 2 x 2 rijstroken naar 3 x 2 rijstroken.

Daarnaast worden innovaties van nu getoetst in een groter opgezette testomgeving: een Living Lab. Dat doet InnovA58 in samenwerking met andere overheden en met de markt.  Dit Living Lab wordt ingericht voordat er daadwerkelijk verbreed wordt. Daardoor wordt het mogelijk om getoetste innovaties straks toe te passen bij het verbreden van de A58. Ook verzameld InnovA58 innovatie ideeën van morgen en werkt deze samen met de markt uit.

Activiteiten:

Communicatiestrategie opstellen  en uitwerking daarvan: advisering Project Team en Omgevingsteam vwb communicatie. En aansturen van de medewerker vwb Social Media en nieuwsbrieven.

Omgevingsmanagement: adviseren van omgevingsteam, issues ophalen, klanteisen formuleren/afstemmen stakeholderanalyse, krachtenveld analyse. Formeel en informeel overleg (zoals ambtelijk overleg  en contacten leggen/onderhouden bewoner/milieu/belangenverenigingen).