036 – 844 89 58 info@decommunicatie.nl
Selecteer een pagina

Communicatieadviseur Euro-omwisseling

In 2002 onderging ons oude vertrouwde geldsysteem een wijziging. De euro deed zijn intrede, de gulden verdween. Een spannende tijd met partijen die voorbereid moesten zijn op de nieuwe munteenheid en gebruikers die vanaf 1 januari over het nieuwe geld moesten beschikken. Samen met een andere geldtransporteur zorgde Geldnet ervoor, dat veel geldautomaten nieuwjaarsdag voorzien waren van de nieuwe biljetten. En dat ondernemers voor oudejaarsavond in het bezit waren wisselgeld!

De huisstijl kreeg een update, er werd informatiemateriaal gedrukt voor de diverse doelgroepen. Dat materiaal maakte onderdeel uit van de toolkit, die de adviseur meekreeg. Zo beschikte deze altijd over het passende materiaal.

De pers was nogal gefocust op de enige andere geldtransporteur maar door een netwerk op te bouwen met de landelijke pers veranderde dat snel. Geldnet kwam in de schijnwerpers te staan op een weloverwogen wijze. Afgewogen, want gezien de veiligheid enerzijds en de gewenste aandacht anderzijds diende met beleid inhoud gegeven te worden aan de persstrategie. Door een relatie op te bouwen waarbij wederzijdse belangen gerespecteerd werden ontstond eerlijke en heldere berichtgeving.