036 – 844 89 58 info@decommunicatie.nl
Selecteer een pagina

Marketingcommunicatie adviseur

Een van de grootste pensioenfondsen van Nederland is gehuisvest in Limburg, waar ik jarenlang woonde. In mijn rol als marketingcommunicatieadviseur adviseerde ik diverse afdelingen op het gebied van communicatie-uitingen. In die tijd waren dat vooral brochures of magazines, nieuwsbrieven en flyers. De afdelingen waren veelal de zakelijke business units van ABP. Een voorbeeldproject was het inzichtelijker maken van het pensioenoverzicht. Niet alleen moest dat frisser ogen, ook de gegevens uit de geautomatiseerde systemen dienden er op de juiste plek in goede volgorde in te komen. Een ander project was het moderniseren van de huisstijl en de organisatiebrede implementatie daarvan.